Energetsko učinkovito urbano načrtovanje

Ta del vključuje informacije, ki lahko prispevajo k boljši implementaciji EU zakonodaje (direktivi 2002/91/EC in 1006/32/EC) še posebej na lokalni ravni. Pripomogel naj bi k boljšemu razumevanju relevantne terminologije in izpostavil obstoječe pravne predpogoje v državah partnericah pri projektu. Na osnovi ocene trenutne situacije bodo dosegljiva tudi priporočila za možne izboljšave.

Za mestne načrtovalce

  • Celostno načrtovanje za energetsko optimalne mestne občine Download

    Članek o osnovah predstavlja zgodovinski pregled in vas uvaja v osnove in načela energetsko premišljenega prostorskega načrtovanja bivalnih prostorov v mestnih občinah.

  • Poročilo iz delavnice - Křtiny, 23.-24. april 2009 Download

    Pojdite na poročilo mednarodne delavnice »Energetsko varčni ukrepi v mestih – pravni predpogoji in celostno načrtovanje stanovanjskih projektov«, ki je bila aprila 2009 v mestu Křtiny na Češkem.