Študenti

Informácie pre študentov

Hľadáte informácie o ďalšom vzdelávaní a kvalifikácii ohľadom energetickej hospodárnosti budov pre profesie, ktoré súvisia so stavebníctvom? V tejto sekcii sa oboznámite s ďalšími informáciami o vzdelávacích programoch, ktoré budú nastavené presne podľa požiadaviek vo všetkých 11 krajinách, ktoré sú súčasťou projektu.