Informácie pre špecialistov

Ak ste architektom, stavebným inžinierom, remeselníkom alebo iným špecialistom pracujúcim v stavebníctve , tak v tejto sekcii nájdete informácie, ktoré sú výsledkom projektu INTENSE a Ktoré by Vás mohli zaujímať. Informácie sú usporiadané podľa nasledovných tém – legislatívny rámec, technické riešenia, energetická hospodárnosť a územný plán, rozšírenie si profesionálnej kvalifikácie a práca s verejnosťou.