Legislatívny rámec

Táto sekcia obsahuje informácie, ktoré by mali napomôcť lepšej implementácií európskej legislatívy (Smernica 2002/91/EC a 1006/32/EC) a to hlavne na miestnej úrovni. Ďalej by mala zvýrazniť predpoklady pre jej úspešnú implementáciu v jednotlivých partnerských krajinách projektu a napomôcť k lepšiemu porozumeniu odbornej terminológie. Posudzujeme súčasný stav v jednotlivých krajinách a na základe nich budú pripravené odporúčania. 

Relevantné pre plánovača

Here, a municipal planner can find information on successes and challenges for implementation of the EU requirements related to energy saving measures at local level based on practical examples and experiences from various municipalities.

Relevant for a professional