Vitajte!

Téma energetickej hospodárnosti a znižovanie spotreby energií je dnes veľmi aktuálna téma a týka sa celej spoločnosti. Znižovanie energetickej náročnosti budov už dávno nie je len jej zateplenie alebo používanie spotrebičov s nízkou spotrebou. Táto webová stránka Vám má poskytnúť komplexné informácie o potrebných opatreniach a o úsporách energií v širších súvislostiach, ktoré vedú k trvalo udržateľnej spotrebe energií. Predkladané opatrenia vychádzajú z podmienok v krajinách strednej a východnej Európy a ponúkajú nový pohľad pri riešeniach novej výstavby a výhody integrovaného plánovania pre dosiahnutie nižších energetických nárokov.

  • O projekte

    INTENSE sa zaoberá všetkými aspektmi, ktoré by malo obsahovať kvalitné energetické plánovanie pri novej výstavbe budov v nízkoenergetickom štandarde pre krajiny strednej a východnej Európy...

     

  • Podujatia

  • Dávame do pozornosti

Ste...

Potrebujete...