Kwestie prawne

Poniższa sekcja zawiera informacje, które przyczynią się do lepszego wdrażania prawodawstwa unijnego (Dyrektyw 2002/91/EC i 1006/32/EC), zwłaszcza na szczeblu lokalnym. Jej celem jest pomoc w lepszym zrozumieniu odpowiedniej terminologii i przybliżenie obecnego stanu prawa w krajach partnerskich projektu. W oparciu o ocenę aktualnej sytuacji sformułowane będą wskazówki i zalecenia. 

Dla planistów i urbanistów

W poniższej sekcji zamieszczone są informacje dla planistów miejskich, dotyczące sukcesów i wyzwań związanych z wdrażaniem wymagań UE w dziedzinie oszczędności energetycznych na poziomi lokalnym, oparte na przykładach z doświadczeń europejskich gmin i miejscowości.

 • Pierwsza seria krajowych warsztatów dotyczących technicznych aspektów energooszczędnego budownictwa. Download

  Tutaj znajdują się podsumowania pierwszej serii krajowych warsztatów i spotkań zorganizowanych w ramach projektu INTENSE w 11 krajach partnerskich.

 • Sprawozdanie z warsztatów – Křtiny, 23 – 24 kwietnia 2009 Download

  Pobierz sprawozdanie z międzynarodowych warsztatów pod hasłem “Środki oszczędności energetycznych w miastach – uwarunkowania oprawne I całościowe planowanie osiedli mieszkaniowych”, które odbyły się w kwietniu 2009 w miejscowości Křtiny w Czechach.

Dla specjalistów

 • Pierwsza seria krajowych warsztatów dotyczących technicznych aspektów energooszczędnego budownictwa. Download

  Tutaj znajdują się podsumowania pierwszej serii krajowych warsztatów i spotkań zorganizowanych w ramach projektu INTENSE w 11 krajach partnerskich.

 • Słowniczek efektywności energetycznej w budownictwie

  Słowniczek obejmuje pojęcia z zakresu efektywności energetycznej najczęściej pojawiające się w codziennych rozmowach, mediach oraz publikacjach specjalistycznych. Każdy termin opatrzony jest krótkim wyjaśnieniem w języku narodowym oraz po angielsku.

 • angielski > bułgarski Download
 • angielski > niemiecki Download
 • angielski > chorwacki Download
 • angielski > czeski Download
 • angielski > estoński Download
 • angielski > węgierski Download
 • angielski > łotewski Download
 • angielski > litewski Download
 • angielski > polski Download
 • angielski > rumuński Download
 • angielski > słowacki Download
 • angielski > słoweński Download