O projekcie

INTENSE - Od Estonii do Chorwacji: Inteligentne środki oszczędzania energii w budownictwie mieszkaniowym w krajach Europy Środkowej i Wschodniej 

 

Dlaczego potrzebujemy INTENSE? 

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat sektor budownictwa mieszkaniowego w Europie Środkowej i Wschodniej odnotował skokowy wzrost, powodowany ogólnym wzrostem gospodarczym i dążeniem do poprawy warunków mieszkaniowych. Niestety, ogromny popyt na nowe budynki mieszkalne w rozsądnych cenach często prowadzi do wznoszenia budynków „na szybko” i tanim kosztem, przy maksymalizacjo oszczędności materiałowych i bez zastosowania odpowiedniej izolacji, co skutkuje wzrostem zużycia energii. 

Zapotrzebowanie społeczne na niskoenergetyczne budynki mieszkalne jest w krajach Europy Środkowej i Wschodniej niskie, co wiąże się z brakiem informacji o długoterminowych oszczędnościach finansowych, jakie płyną ze zmniejszonego zużycia energii. To skutkuje brakiem doświadczenia i znajomości energooszczędnych rozwiązań wśród rzemieślników, architektów i inżynierów, ponieważ są to wciąż jeszcze rozwiązania niszowe. Poważnym problemem jest też brak środków zapobiegających nadmiernemu zużyciu energii stosowanych od podstaw – większość oszczędności energetycznych bierze się z remontów i termomodernizacji, podczas gdy obowiązujące przepisy nie promują stosowania rozwiązań energooszczędnych w nowo projektowanych budynkach.  

Transfer doświadczeń 

W ramach projektu wybierzemy i zaprezentujemy przykłady najlepszych praktyk stosowanych dla poprawy efektywności energetycznej budynków, oparte na doświadczeniach Niemiec, kraju partnerskiego projektu, gdzie od wielu lat rozwiązania te są badane i wcielane w życie.    

 

Optymalizacja procesu planowania przestrzennego 

Naszym celem jest przemyślany pod względem energii proces planowania, który ma dużo większy potencjał dla oszczędności energii niż proste rozwiązania techniczne – wymiana izolacji, doskonalsze materiały itd., co bierze się z wykorzystania możliwości energii odnawialnej, zwartej bryły budynku, wykorzystania cienia a także wydajnego dostarczania energii cieplnej do nowych budynków. Pod uwagę należy brać też środki transportu i urządzenia gospodarstwa domowego.  

 

Zwrócenie się do stron zaangażowanych w proces budowlany 

Opracowane zostaną programy szkoleniowe dla grup zawodowych zaangażowanych w procesie projektowania i budowy, takich jak architekci, inżynierowie i rzemieślnicy, z których każda odpowiada za rozwiązania zastosowane na poszczególnych etapach procesu budowlanego. 

 

Informacje dla ogółu społeczeństwa 

Osoby nie zaangażowane zawodowo  w proces budowlany otrzymają informacje na temat prostych, łatwych do zastosowania rozwiązań, dzięki którym można poprawić efektywność energetyczną domu lub mieszkania. Nawet małe zmiany mogą prowadzić do znaczących oszczędności. Na przykład: 

• Wyłączanie świateł kiedy nie są używane
• Wyłączanie urządzeń elektrycznych i elektronicznych kiedy nie są używane
• Kierowanie się certyfikatami efektywności energetycznej przy kupowaniu domowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych 

Postaramy sie sprawić, by użytkownicy energii zrozumieli, że największe, długoterminowe oszczędności energii biorą swój początek w zmianach indywidualnych nawyków i przyzwyczajeń związanych z używaniem energii i w bardziej energooszczędnym stosowaniu  urządzeń gospodarstwa domowego. Opracujemy też zestaw narzędzi i materiałów informacyjnych, które zwiększa zapotrzebowanie zwykłych użytkowników na energooszczędne budynki mieszkalne.

 

Spodziewane rezultaty

• Przeniesienie wieloletnich doświadczeń krajow “starej UE” do krajów partnerskich projektu i opracowanie zbioru wybranych dobrych praktyk i technologicznie wykonalnych rozwiązań, zaadaptowanych do warunków Europy Środkowo – Wschodniej,
• Wzmocnienie umiejętności i kompetencji partnerów projektu i zainteresowanych grup zawodowych w zakresie planowania i wdrażania energooszczędnych rozwiązań w budownictwie mieszkaniowym,
• Zwiększenie świadomości zwykłych uzytkowników co do potencjalnych oszczędności energetycznych mozliwych do osiagnięcia w nowych budynkach, 

A także rozpowszechnienie rezultatów i doświadczeń z projektu w całej Europie.