Projekta partneri

28 partneri, lai sekmētu energoefektivitātes paaugstināšanu Centrālajā un Austrumeiropā

No Igaunijas līdz Horvātijai ir iesaistījušies 28 partneri 12 valstīs, kas darbojas, lai ieviestu INTENSE projektu un sekmētu energoefektivitātes paaugstināšanu Centrālajā un Austrumeiropā. Katrā projekta partnervalstī ir viena koordinējoša organizācija un viena vai divas pašvaldības, kuri kopīgi īsteno INTENSE projektu šajā valstī. Savukārt partneri no Vācijas sniedz savas zināšanas un pieredzi.

Ja Jūs vēlaties uzzināt kaut ko vairāk par projekta partneriem, uzklikšķiniet uz attiecīgā projekta partnera logo.