Par projektu

INTENSE - No Igaunijas līdz Horvātijai: saprātīgi enerģijas taupības pasākumi pašvaldību ēkām Centrālās un Austrumeiropas valstīs

Kāpēc nepieciešams INTENSE projekts?
Ekonomikas izaugsme un cilvēku vēlme pēc labākiem dzīves apstākļiem pagājušo gadu laikā radīja labvēlīgus apstākļus straujai jaunu māju celtniecībai Centrālajā un Austrumeiropā. Tomēr lielais pieprasījums pēc jaunām mājām ar zemu celtniecības pašizmaksu parasti noved pie ātras un lētas celtniecības - bieži vien bez pietiekamas ēku siltumizolācijas, izmantojot lētus materiālus un tādējādi salīdzinoši augstu ēkas siltumenerģijas patēriņu.

Sabiedrības pieprasījums pēc energoefektīviem mājokļiem Centrālās un Austrumeiropas valstīs joprojām ir zems, galvenokārt tāpēc, ka iedzīvotājiem trūkst informācijas par ilgtermiņa ietaupījumiem, kas rodas samazinot enerģijas patēriņu. Līdz ar to arī arhitektiem, inženieriem un celtniekiem trūkst pieredzes, ieviešot energoefektivitātes pasākumus - zema enerģijas patēriņa ēkas nav standarta produkcija. Cita nopietna problēma ir preventīvu pasākumu trūkums. Šobrīd galvenā uzmanība tiek pievērsta energoefektivitātes paaugstināšanai esošajās ēkās. Savukārt spēkā esošie būvniecības standarti un prasības nesekmē jaunu energoefektīvu ēku celtniecību.

Pieredzes tālāka nodošana
Mēs izvēlēsimies un atspoguļosim labākās prakses iespējas ēku energoefektivitātes paaugstināšanai, balstoties uz projekta partnervalsts - Vācijas lielo pieredzi energoefektīvu ēku celtniecības jomā.


Pilsētplānošanas procesu optimizēšana

Mūsu uzmanības lokā ir energoefektīva pilsētplānošana, kura var dot daudz lielāku ieguldījumu enerģijas taupīšanas jomā nekā tikai ēku siltināšanas tehniskie risinājumi un materiāli. Energoefektīva pilsētplānošana ietver arī efektīvu atjaunojamo energoresursu izmantošanu, kompaktu ēku konstrukcijas un noēnojuma elementu izmantošanu, kā arī efektīvu siltumapgādi jaunajiem dzīvojamiem rajoniem. Arī citi enerģijas patēriņa faktori, piemēram, transports, sabiedrisko ēku un pakalpojumu pieejamība tiks ņemti vērā.

Celtniecības jomā iesaistītajām pusēm
Mēs izstrādāsim apmācību programmu moduļus celtniecībā iesaistītajām pusēm, piemēram, arhitektiem, inženieriem, meistariem, kuri ir atbildīgi par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ieviešanu jaunu ēku celtniecībā.


Sabiedrības informēšanai
Mēs uzrunāsim iedzīvotājus, sniedzot viegli saprotamus praktiskus padomus enerģijas taupības pasākumiem mājās, uzsverot, ka pat nelielas izmaiņas sniedz ievērojamus enerģijas ietaupījumus. Šie ir visvienkāršākie paņēmieni:


• Izslēdziet apgaismojumu, kad to nelietojat
• Izslēdziet mājsaimniecības iekārtas piemēram, mikroviļņu krāsnis, televizorus, mūzikas sistēmas un datorus, kad tos nelietojat.
• Pērkot elektropreci, novērtējiet tās ENERGOEFEKTIVITĀTES klasi

Mēs palīdzēsim cilvēkiem saprast, ka lielākie ilgtermiņa ietaupījumi rodas mainot enerģijas patēriņa ieradumus un paaugstinot mājokļa energoefektivitāti. Mēs sagatavosim arī informatīvus materiālus un uzskates līdzekļu komplektus iedzīvotājiem, lai paaugstinātu patērētāju izpratni un pieprasījumu pēc energoefektīviem mājokļiem.


Sagaidāmie rezultāti


• Daudzu gadu laikā gūtā „veco” ES valstu pieredze ir pārnesta uz projekta mērķa valstīm līdz ar labas prakses piemēru pielāgošanas koncepcijām un tehnoloģiski efektīviem risinājumiem, kas izstrādāti atbilstoši vietējiem apstākļiem;
• Pilnveidojušās projekta partneru un mērķa grupas pārstāvju prasmes un iemaņas iedzīvotāju informēšanā, stratēģiskajā plānošanā un enerģijas taupīšanas pasākumu ieviešanā pašvaldību dzīvojamajās mājās;
• Uzlabojušās iedzīvotāju zināšanas par enerģijas taupīšanas iespējām jaunajās mājās;
• Paaugstinātas projekta partneru un iesaistīto pušu prasmes un iemaņas iedzīvotāju informēšanā, stratēģiskajā plānošanā un enerģijas taupīšanas pasākumu ieviešanā pašvaldību dzīvojamajās mājās;


Projekta pieredze un rezultāti ir popularizēti visā Eiropā.