Projekta dalības valstis

Valstu koordinatoru kontaktinformācija

INTENSE projektā ir iesaistīti 28 partneri no 12 valstīm un katrā no tām viena organizācija ir atbildīga par INTENSE projekta aktivitāšu īstenošanas koordinēšanu šajā valstī. Ja Jūs esat ieinteresēti un vēlaties uzzināt vairāk par INTENSE projektu, vai arī, ja Jūs vēlaties uzzināt par gaidāmajiem pasākumiem un kā tajos piedalīties, aicinām sazināties ar vietējo koordinatoru.