Informācija speciālistiem

Ja Jūs esat arhitekts, inženieris, meistars vai strādājat citā specialitātē, kas saistīta ar ēkām vai to celtniecību, tad šajā sadaļā Jūs atradīsiet informāciju par to, kas notiek INTENSE projektā un kas Jums varētu būt interesanti. Informācija ir sakārtota tematiski - likumdošanas aspekti, tehniskie risinājumi, energoefektīva pilsētas attīstības plānošana, profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana, saziņa ar iedzīvotājiem.

Likumdošanas aspekti

 • Ēku energoefektivitāte: terminu skaidrojošā vārdnīca

  Vārdnīca ietverti termini, kas bieži tiek lietoti ikdienas sarunās, plašsaziņas līdzekļos un publikācijās par energoefektivitāti. Vārdnīca sniedz katram terminam īsu skaidrojumu angļu un latviešu valodā.

 • Angļu > Bulgāru Download
 • Angļu > Horvātu Download
 • Angļu > Čehu Download
 • Angļu > Igauņu Download
 • Angļu > Vācu Download
 • Angļu > Ungāru Download
 • Angļu > Latviešu Download
 • Angļu > Lietuviešu Download
 • Angļu > Poļu Download
 • Angļu > Rumāņu Download
 • Angļu > Slovāku Download
 • Angļu > Slovēņu Download

Tehniskie risinājumi

 • LABĀS PRAKSES PIEMĒRI – TEHNISKIE ASPEKTI ENERĢIJAS TAUPĪŠANAI ĒKĀS Download

  Projekta ietvaros enerģijas jautājumu ekspertiem no projekta sadarbības partneriem un pašvaldībām tika organizēts mācību brauciens uz Vāciju, lai iepazītos ar dažādiem tehniskiem risinājumiem, kas izmantoti zema enerģijas patēriņa un pasīvajās ēkās.

 • LABĀS PRAKSES PIEMĒRI ENERĢIJAS TAUPĪŠANAI ĒKĀS Download

  Šajā pārskatā izvērtēti labās prakses piemēri Eiropā, atspoguļojot gūto pieredzi un atziņas par dažādiem ēkas elementu un materiālu aspektiem, kā arī sniedzot ieteikumus, lai izvairītos no bieži pieļautām kļūdām ēkas plānošanā, būvniecībā un ekspluatācijā.