Plānošanas speciālists pašvaldībā

Informācija plānošanas speciālistam pašvaldībā

Šeit Jūs atradīsiet visu informāciju par to, kas notiek INTENSE projektā, un, kas Jūs kā plānošanas speciālistu varētu interesēt. Informācija ir sakārtota tematiski - likumdošanas aspekti, tehniskie risinājumi, energoefektīva pilsētas attīstības plānošana, profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana un saziņa ar iedzīvotājiem.

Likumdošanas aspekti

 • Ziņojums par semināru Křtiny, 2009.gada 23.-24. aprīlī Download

  Šeit pieejams pārskata ziņojums par starptautisko semināru "Enerģijas taupības pasākumi pašvaldībās - likumdošanas aspekti un ilgtspējīga dzīvojamo rajonu plānošana", kas notika Křtiny, Čehijā 2009.gada aprīlī.

Tehniskie risinājumi

 • LABĀS PRAKSES PIEMĒRI – TEHNISKIE ASPEKTI ENERĢIJAS TAUPĪŠANAI ĒKĀS Download

  Projekta ietvaros enerģijas jautājumu ekspertiem no projekta sadarbības partneriem un pašvaldībām tika organizēts mācību brauciens uz Vāciju, lai iepazītos ar dažādiem tehniskiem risinājumiem, kas izmantoti zema enerģijas patēriņa un pasīvajās ēkās.

 • LABĀS PRAKSES PIEMĒRI ENERĢIJAS TAUPĪŠANAI ĒKĀS Download

  Šajā pārskatā izvērtēti labās prakses piemēri Eiropā, atspoguļojot gūto pieredzi un atziņas par dažādiem ēkas elementu un materiālu aspektiem, kā arī sniedzot ieteikumus, lai izvairītos no bieži pieļautām kļūdām ēkas plānošanā, būvniecībā un ekspluatācijā.

Energoefektīva pilsētas attīstības plānošana

 • Ilgtspējīga plānošana enerģijas izmantošanas optimizācijai pašvaldībās Download

  Pārskats iepazīstina ar vēsturisko pilsētas attīstības plānošanas gaitu un galvenajiem principiem pilsētas attīstības plānošanā pašvaldību dzīvojamajos rajonos, ņemot vērā energoefektivitātes aspektus.

 • Ziņojums par semināru Křtiny, 2009.gada 23.-24. aprīlī Download

  Šeit pieejams pārskata ziņojums par starptautisko semināru "Enerģijas taupības pasākumi pašvaldībās - likumdošanas aspekti un ilgtspējīga dzīvojamo rajonu plānošana", kas notika Křtiny, Čehijā 2009.gada aprīlī.

Saziņa ar iedzīvotājiem

 • Pārskats par iedzīvotāju informēšanas stratēģijām Download

  Šis pārskats ir galvenokārt domāts pašvaldībām Centrālajā un Austrumeiropā. Tā mērķis ir iedrošināt pašvaldības stratēģiski veikt iedzīvotāju informēšanu par enerģijas taupīšanas un efektīvas lietošanas pasākumiem.