Saziņa ar iedzīvotājiem

Šī sadaļa satur  informāciju pašvaldībām par to, kā mudināt iedzīvotājus taupīt enerģiju un ieviest energoefektivitāti paaugstinošus pasākumus. Šajā jomā INTENSE projekta aktivitātes atbalstīs pašvaldības, lai tas  izstrādātu savu stratēģiju, kā veiksmīgi nodrošināt saziņu ar iedzīvotājiem par energoefektivitātes jautājumiem.

Svarīgi plānošanas speciālistam pašvaldībā

Šeit pašvaldības plānošanas speciālists var atrast informāciju, kā uzrunāt un iesaistīt iedzīvotājus enerģijas taupīšanas pasākumos.

  • Pārskats par iedzīvotāju informēšanas stratēģijām Download

    Šis pārskats ir galvenokārt domāts pašvaldībām Centrālajā un Austrumeiropā. Tā mērķis ir iedrošināt pašvaldības stratēģiski veikt iedzīvotāju informēšanu par enerģijas taupīšanas un efektīvas lietošanas pasākumiem.