Energoefektīva pilsētas attīstības plānošana

Šī sadaļa satur informāciju par to, kā energoefektivitātes pasākumus var iekļaut pašvaldības  attīstības plānošanā katrā šī procesa stadijā. INTENSE aktivitātes ietvers maza mēroga projektu izstrādi partneru pašvaldībās, lai parādītu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu iekļaušanu plānošanā. Starptautiska pieredzes apmaiņa ilgtspējīgā pilsētu plānošanā, protams, ir svarīga, lai nodotu tālāk idejas un zināšanas, kas tiks iegūtas šajā projektā.

 

Svarīgi plānošanas speciālistam pašvaldībā

  • Ilgtspējīga plānošana enerģijas izmantošanas optimizācijai pašvaldībās Download

    Pārskats iepazīstina ar vēsturisko pilsētas attīstības plānošanas gaitu un galvenajiem principiem pilsētas attīstības plānošanā pašvaldību dzīvojamajos rajonos, ņemot vērā energoefektivitātes aspektus.

  • Ziņojums par semināru Křtiny, 2009.gada 23.-24. aprīlī Download

    Šeit pieejams pārskata ziņojums par starptautisko semināru "Enerģijas taupības pasākumi pašvaldībās - likumdošanas aspekti un ilgtspējīga dzīvojamo rajonu plānošana", kas notika Křtiny, Čehijā 2009.gada aprīlī.