Apie projektą

INTENSE - Nuo Estijos iki Kroatijos: pažangios energijos taupymo priemonės būste Vidurio ir Rytų Europoje

Kam mums reikalingas INTENSE?

Auganti ekonomika ir žmonių noras gerinti gyvenimo sąlygasper pastaruosius metus sudarė palankias sąlygas sparčiai vystyti naujų būstų statybai Centrinėje ir Rytų Europoje. Vis dėlto, didelis noras įsigyti naują būstą už prieinamą kainą paprastai veda prie greitų ir pigių statybų neskiriant daug dėmesio apšiltinimui, naudojant pigias medžiagas ir taip vis didinant energijos vartojimą.

Centrinėje ir Rytų Europoje visuomenėje vis dar nėra didelių reikalavimų pastatų energijos efektyvumui, nes trūksta informacijos apie galimus sutaupymus ilgesniam laikotarpiui, jei energijos vartojimas yra sumažinamas. Architektams, inžinieriams ir darbininkams trūksta patirties ir kvalifikacijos, įgyvendinant energijos vartojimo efektyvumo priemones, nes tokių statinių statyba nėra kasdieninė. Kita rimta problema yra prevencinių priemonių stoka, nes pagrindinis dėmesys skiriamas pastatų atnaujinimui, o egzistuojantys standartai ir reikalavimai, neskatina įdiegti energijos taupymo priemones naujuose pastatuose.

Gerosios patirties perdavimas

Projekto metu bus pasirinkti ir parodyti geriausios praktikos pavyzdžiai iš Vokietijos kaip didinti energijos panaudojimo efektyvumą pastatuose. Vokietijoje sukauptą nemažai patirties, nes jau ilgus metus vyksta įvairūs bandymai ir energetiškai efektyvių pastatų statyba. 

Miestų planavimo optimizavimas

Mes siekiame skirti daugiau dėmesio miestų planavimui, nes tai galėtų prisidėti prie energijos taupymo daug daugiau, nei naujos pastatų šiltinimo technologijos ar medžiagos. Pavyzdžiui, galima efektyviau naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius, statyti kompaktiškus pastatus, užtikrinti minimalius šešėlius, efektyviai aprūpinti šilumine energija naujus būstus. Be to turi būti atsižvelgta į transportą ir komunalines paslaugos, nes tai taip pat susiję su energijos vartojimu. 

Mokymai specialistams dirbantiems statybų sektoriuje

Bus parengti mokymo moduliai, skirti specialistams dirbantiems statybų sektoriuje: architektams, inžinieriams ir meistrams, kurie yra atsakingi už konkrečių priemonių įgyvendinimą naujų namų statybose. 

Visuomenės informavimas

Projekto metu bus skiriama dėmesio ir plačiajai visuomenei. Bus pateikti lengvai suprantami praktiniai sprendimai kaip namuose taupyti energiją, pabrėžiant, kad net maži pokyčiai gali nulemti didelius energijos sutaupymus. Keletas patarimų:

• Išjunkite šviesą, kai ji nereikalinga
• Išjunkite buitinius prietaisus, pavyzdžiui, mikrobangines krosneles, televizorių, muzikos sistemas ar kompiuteri, kai jais nesinaudojate.
• Pirkdami prietaisus rinkitės paženklintus specialiu energijos efektyvumo ženklu

Sieksime, kad žmonės suprastų, jog didžiausi sutaupymai ilgalaikėje perspektyvoje pasiekiami keičiant savo energijos vartojimo įpročius. Be to bus paruošta iliustruota medžiaga, skirta visuomenei, siekiant didinti jų sąmoningumą apie energetiškai efektyvų būstą. 

Laukiami rezultatai

    
Ilgametė patirtis iš senųjų ES valstybių bus perkelta į tikslines šalis ir bus parengtos koncepcijos kaip pritaikyti geriausios praktikos pavyzdžius ir technologiškai efektyvius sprendimus;
    
* Bus sustiprinti
partnerių ir tikslinių grupių gebėjimai ir kompetencija, susijusi su informacijos sklaida, strateginiu planavimu ir energijos taupymo priemonių įgyvendinimu savivaldybėse;
    
* Visuomenė bus supažindinta su energijos taupymo potencialą naujame būste;
   
Projekto rezultatai ir patirtis turėtų bus paskleista visoje Europoje.