Savivaldybės planavimo specialistas

Informacija savivaldybių planavimo specialistams

Šiame skyriuje galima rasti informacijos apie tai kas vyksta INTENSE projekte ir gali būti įdomu savivaldybės planavimo specialistui. Informacija yra suskirstyta į tokias pagrindines temas: teisiniai reikalai, techniniai sprendimai, energijos efektyvumas miestų planavime, profesinės kvalifikacijos kėlimas, visuomenės informavimas.

Teisinė informacija

 • SEMINARO ATASKAITA - KŘTINY, 2009 BALANDŽIO 23-24 d. Download

  Parsisiųskite ataskaitą iš tarptautinio seminaro "Energijos taupymo priemonės savivaldybėse - teisiniai pagrindai ir holistinis pastatų valdų planavimas". Křtiny, Čekija, 2009 balandis.

Techniniai sprendimai

 • SĖKMINGIAUSI ENERGIJOS TAUPYMO PAVYZDŽIAI Download

  Šiame dokumente pateikiami sėkmingiausi energijos efektyvumo programos įgyvendinimo pavyzdžiai, aptariamos dažniausios klaidos planavimo, statybų procesuose ir eksploatavimo procesuose.

 • TECHNINIAI ENERGIJOS TAUPYMO PASTATUOSE ASPEKTAI: SĖKMINGIAUSI PAVYZDŽIAI Download

  Seminaro Vokietijoje metu buvo aptarti ir įvertinti skirtingi techniniai pasyvių ir mažai energijos suvartojančių namų aspektai

 • SĖKMINGIAUSIŲ CENTRINĖS IR RYTŲ EUROPOS PAVYZDŽIŲ ATRANKOS KRITERIJAI Download

  Šiame dokumente rasite informaciją apie sėkmingiausių Centrinės ir Rytų Europos energetiškai efektyvių pastatų statybos pavyzdžių atrankos kriterijus.

Miestų planavimas, siekiant energetinio efektyvumo

 • SEMINARO ATASKAITA - KŘTINY, 2009 BALANDŽIO 23-24 d. Download

  Parsisiųskite ataskaitą iš tarptautinio seminaro "Energijos taupymo priemonės savivaldybėse - teisiniai pagrindai ir holistinis pastatų valdų planavimas". Křtiny, Čekija, 2009 balandis.

 • STUDY VISIT - ENERGY-EFFICIENT HOUSING ESTATE PLANNING Download

  A study visit was organised to demonstrate hoistic energy efficient urban planning instruments inpractice in Germany and how to reach the maximum energy performance of buildings, while maintaining the lowest energy consumption level.

 • Holistinis planavimas savivaldybėse Download

  Šiame dokumente pateikiama trumpa istorinė holistinio miestų planavimo apžvalga bei pagrindiniai darnaus energetinio gyvenamųjų miestų kvartalų planavimo principai.

 • Energijos efektyvumas būstų statybos planavime. Seminaro Vokietijoje medžiaga Download

  Seminaro Vokietijoje metu buvo aptartos ir pademonstruotos holistinio miestų planavimo priemonės Vokietijoje, kurios leidžia pasiekti didžiausią energijos efektyvumą ir mažiausią energijos suvartojimo lygį pastatuose

 • Seminaro, vykusio 2010 m. vasario 24-25 d. Koprivnicoje, ataskaita Download

  Pirmojo partnerių susitikimo metu savivaldybės pristatė energijos optimizavimo mini-projektus miestų planavimo procesuose

Informacija gyventojams

 • Visuomenės informavimo strategijų apžvalga Download

  Šis dokumentas skirtas Vidurio ir Rytų Europos savivaldybėms. Jo tikslas - paskatinti savivaldybes informuoti gyventojus apie energijos taupymo bei efektyvaus vartojimo galimybes

 • Komunikacijos strategijoms skirtų seminarų ataskaita Download

  Šioje ataskaitoje apibendrintos Hamburgo ir Koprivnicos susitikimuose vykusios diskusijos dėl komunikacijos strategijos

 • „Energijos efektyvumas jūsų namuose“: apklausos, atliktos 12-oje Vidurio ir Rytų Europos savivaldybių, rezultatai Download

  Šiame leidinyje pristatomi apklausų, atliktų 12-oje Vidurio ir Rytų Europos savivaldybių rezultatai. Taip pat apibūdinamas dabartinis visuomenės požiūris į energijos vartojimą bei jo tendencijos.

 • Seminaro, vykusio 2010 m. vasario 24-25 d. Koprivnicoje, ataskaita Download

  Pirmojo partnerių susitikimo metu savivaldybės pristatė energijos optimizavimo mini-projektus miestų planavimo procesuose