Visuomenės informavimas

Šioje dalyje jūs rasite informaciją skirtą savivaldybėms apie tai, kaip įgyvendinti energijos efektyvumo priemones ir skatinti gyventojus taupyti energiją. INTENSE projekto metu savivaldybėse bus paruoštos strategijos kaip sėkmingai visuomenei pristatyti problemas susijusias su energijos efektyvumu pastatuose.

Aktuali informacija savivaldybės planavimo specialistams

Čia savivaldybės planavimo specialistai galės rasti naudingą informaciją apie gyventojų informavimą energijos taupymo klausimais.

 • Visuomenės informavimo strategijų apžvalga Download

  Šis dokumentas skirtas Vidurio ir Rytų Europos savivaldybėms. Jo tikslas - paskatinti savivaldybes informuoti gyventojus apie energijos taupymo bei efektyvaus vartojimo galimybes

 • Komunikacijos strategijoms skirtų seminarų ataskaita Download

  Šioje ataskaitoje apibendrintos Hamburgo ir Koprivnicos susitikimuose vykusios diskusijos dėl komunikacijos strategijos

 • „Energijos efektyvumas jūsų namuose“: apklausos, atliktos 12-oje Vidurio ir Rytų Europos savivaldybių, rezultatai Download

  Šiame leidinyje pristatomi apklausų, atliktų 12-oje Vidurio ir Rytų Europos savivaldybių rezultatai. Taip pat apibūdinamas dabartinis visuomenės požiūris į energijos vartojimą bei jo tendencijos.

 • Seminaro, vykusio 2010 m. vasario 24-25 d. Koprivnicoje, ataskaita Download

  Pirmojo partnerių susitikimo metu savivaldybės pristatė energijos optimizavimo mini-projektus miestų planavimo procesuose