Teisiniai aspektai

Šioje dalyje galima rasti informaciją susijusią su 2002/91/EC ir 2006/32/EC ES direktyvomis ir jų praktiniu įgyvendinimu vietiniu lygmeniu. Tikimasi, kad sukaupta informacija padės geriau suprasti dokumentuose naudojamą terminologiją ir išryškins teisinių sąlygų skirtingose valstybėse pagrindus. Išanalizavus esamą situaciją bus paruoštos rekomendacijos kaip pagerinti teisinę bazę ir užtikrinti teisės aktų įgyvendinimą.

Aktuali informacija savivaldybės planavimo specialistams

Šiame skyriuje savivaldybės planavimo specialistai gali rasti akutalią informaciją ir pavyzdžius apie ES energijos efektyvumo ir vartojimo reikalavimų įgyvendinimą savivaldybių lygmenyje.

  • SEMINARO ATASKAITA - KŘTINY, 2009 BALANDŽIO 23-24 d. Download

    Parsisiųskite ataskaitą iš tarptautinio seminaro "Energijos taupymo priemonės savivaldybėse - teisiniai pagrindai ir holistinis pastatų valdų planavimas". Křtiny, Čekija, 2009 balandis.

Aktuali informacija ekspertams

  • PASTATO ENERGINIS NAUDINGUMAS: ŽODYNAS ANGLŲ IR LIETUVIŲ KALBA Download

    Žodyne galima rasti terminus susijusius su energijos efektyvumu. Šie terminai dažnai naudojami kasdieninėje veikoje, žiniasklaidoje, technologiniuose straipsniuose, taip pat daugelis jų susiję su Europos Komisijos direktyvomis dėl pastatų energinio naudingumo (2002/91/EC) ir dėl energijos galutinio vartojimo efektyvumo ir energetinių paslaugų (2006/32/EC).