A projektről

INTENSE - Észtországtól Horvátországig: innovatív önkormányzati energiatakarékossági intézkedések Közép-Kelet-Európa országaiban

Miért fontos az INTENSE?
A gazdasági fejlődés és az emberek jobb életkörülmények iránti növekvő igénye az utóbbi években kedvező feltételeket teremtettek az új épületek építésének Közép-kelet-Európában. Ugyanakkor az új, de megfizethető árú lakóépületek iránti ilyen erős igény gyakran gyorsan és olcsón, megfelelő szigetelés nélkül vagy rossz minőségű anyagokból készült épületeket eredményez, amelyek tovább rontják az energiafelhasználás színvonalát.

Kelet-Közép-Európa országaiban a társadalom igénye a megfelelő energiateljesítményű épületek iránt még mindig alacsony, többek közöztt azért mert az emeberek nincsenek tisztában a energiafelhasználás csökkentéséből adódó hooszú távú előnyükkel, megtakarításokkal.  Ezzel párhuzamosan hiányzik főként a  megfelelő tapasztalat, de részben a szaktudás is az építészek, mérnökök, kivitelezők körében is, mivel az ilyen épületek még nem épülnek nagy számban. A másik jelentős probléma az ún. "megelőző" szabályok hiánya, azaz, hogy az energiatakarékossági szabályozások alapvetően a már meglévő épületekre összpontosítanak, miközben az új épületekre vonatkozó szabványok és előírások nem hangsúlyozzák kellő képpen az energiahatékonyság fontosságát.

Jó példák bemutatása
A projekt kiválasztja és bemutatja azokat a megoldásokat, amelyek hosszú évek tesztelése után Németországban az energiahatékonyság növelése terén követendő jó példának bizonyultak.

A városfejlesztési folyamatok optimalizálása
A projekt vizsgálja azon energiatudatos tervezési eljárásokat, mint pl. a megújuló potenciálok kihasználása, épületek kompaktsága, árnyékolás vayg akár új lakóövezetek hatékony energiaellátása. Ezek gyakran jóval nagyobb mértékben képesek hozzájárulni az energiamegtakarításhoz, mint például a szigetelési technológiák és anyagok. A közlekedés és a közszolgáltatások szintén mint energiafelhasználók kerülnek be a tervezési folyamatba.

Az építőiparban érintettek bevonása
A projekt kifejleszt egy tréninganyagot a szektorban érintett  szakemberek, azaz építészek, mérnökök, kivitelezők számára, mivel ők azok, akik az új épületek építése során ténylegesen felelősek az előírások végrehajtásért.


A lakosság tájékoztatása
A projekt a lakosság számára könnyen érthető, gyakorlati jótanácsokat fog átadni, amelyeknél a hangsúlyt arra helyezi, hogy a kis lépések is eredményezhetnek nagy megtakarítást. Íme ezek közül néhány:

• Kapcsoljuk le a lámpákat, amikor nem tartózkodunk a helyiségben
• Amikor nem használjuk húzzuk ki a mikrohullámú sütőt, a TV-t, videót, Hi-Fi-t, számítógépet
• Elektromos gépek vásárlásakor ellenőrizzük azok energiacímkéjét

A projekt igyekszik megértetni az emberekkel, hogy a legnagyobb megtakarítást saját energiafelhasználási szokásaik megfelelő megváltoztatásával érhetik el. Ehhez segítségként információs anyagokat és egy toolbox-ot készít a projekt, amely előmozdíthatja az energiatakarékosság iránti igényt a lakosokban.

Elvárt eredmények

  • A régi EU tagországokban meglévő többéves tapasztalat megismertetése az új tagországokban és ezen jó példák helyi viszonyoknak megfelelő adaptációs lehetőségeinek felvázolása;
  • Az érintett szakemberek és a partnerek ismereteinek bővülése a stratégia tervezésről és az energiahatékonysági intézkedések végrehajtásáról önkormányzati szinten;
  • A lakosság magasabb szintű informáltsága az energiamegtakarítás lehetőségeiről;
  • A projekt eredményeinek és tapasztalatainak európai szintű terjesztése.