Energetski učinkovito urbano planiranje

Ovaj dio sadrži informacije koje se tiču implementiranja mjera ušteda energije u urbanom planiranju, i to u svim razinama procesa. Aktivnosti INTENSE projekta uključuju pripremu projekata manjih razmjera u partnerskim gradovima, pokazivanje aspekata energetski učinkovitog planiranja u praksi. Razmjena međunarodnog iskustva o potpunom urbanom planiranju je, naravno, također važan čimbenik u širenju ideja i znanja, koja će također biti izvršena u sklopu ovog projekta.

Relevant for a municipal planner

  • STUDY VISIT - ENERGY-EFFICIENT HOUSING ESTATE PLANNING Download

    A study visit was organised to demonstrate hoistic energy efficient urban planning instruments inpractice in Germany and how to reach the maximum energy performance of buildings, while maintaining the lowest energy consumption level.