Informacije za stručne obrazovne ustanove

Ako ste iz ustanove koja se bavi obrazovanjem ili pružanjem dodatnih kvaliteta u području građevine, urbanog planiranja, te želite saznati više o dodavanju elemenata energetske učinkovitosti svojim programima? Ovaj odjeljak će vam pružiti sve informacije INTENSE projekta, koje vam mogu biti od interesa. Oraganiziran je prema tematici - pravni poslovi, tehnička rješenja, energetski učinkovito urbano planiranje, dodatna profesionalna kvalifikacija te komunikacija s javnošću.

Technical solutions

Further professional qualification