Projektni partneri iz Hrvatske

Više informacija o INTENSE partnerima iz Hrvatske

[Translate to Kroatisch:]

REC Hrvatska

REC Ured u Hrvatskoj

REC Ured u Hrvatskoj  (REC Hrvatska), ustanovljen 1993 kao neprofitna organizacija, aktivno sudjeluje u regionalnim projektima koji potječu iz REC-ove Centrale, te također implementira okolišne projekte na lokalnoj i nacionalnoj razini. Glavne aktivnosti REC Hrvatska uključuju institucionalno jačanje te jačanje samouprave, pogotovo u pogledu procesa pristupanja EU, i to u područjima otpada, voda, energetske učinkovitosti, čistije proizvodnje, energetski učinkovito urbano planiranje, strateške procjene okoliša, itd.

REC Hrvatska promovira energetsku učinkovitost kroz projekte i programe jačanja lokalne i regionalne samouprave koji uključuju stručnjake, lokalne vlasti i privatni sektor, te promovirajući principe energetske učinkovitosti javnosti. U 2004.-2005., REC Hrvatska je podržao mala i srednja poduzeća u njihovoj eksploataciji mogućnosti energetskih ušteda kroz interaktivne treninge, te implementirajući energetske revizije u odabranim tvrtkama. Također, u suradnji s ENSI - Energy Saving International, Norveška, REC Hrvatska je implementirao uspješan trogodišnji program Poslovnog planiranja za Energetsku Učinkovitost u Hrvatskoj. Projektni portfolio sastoji se od mjera kao što su zamjena goriva, učinkovita rasvjeta u gradovima, modernizacija opskrbe energijom, korištenje obnovljivih izvora energije, kogeneracija, te je uključen u javni i privatni sektor.

Hrvatska je uključena u INTENSE projekt kao jedina EU zemlja kandidatkinja te su nacionalne aktivnoski implementirane od strane REC Hrvatska kao koordinatora i gradova Koprivnice i Samobora kao testne samouprave. REC Hrvatska je također Glavni Partner za aktivnosti koje se tiču energetski učinkovitog urbanog planiranja.

Grad Koprivnica, Hrvatska

Grad Koprivnica (Hrvatska)

Grad Koprivnica je lokalna samouprava proglašena Zakonom o lokalnoj i regionalnoj vlasti Republike Hrvatske. Koprivnica je ekonomsko, financijsko i kulturno središte Koprivničko-križevačke županije. Ima otprilike 31.000 stanovnika i nalazi se 90 km sjevernije od Zagreba - glavnog grada Hrvatske. Grad Koprivnica je trenutno uključen u implementaciju Lokalne Agende 21. Iznimno je aktivan u promociji i implementaciji projekata održivog razvoja, posebice u području prijevoza i održivog urbanog transporta. Nedavni važniji projekti uključuju gradnju postrojenja za mehaničko-biološku obradu gradskih otpadnih voda, te obnova gradskog odlagališta otpada s ciljem rekonstrukcije istog u regionalni centar za gospodarenje otpadom. Zaposlenici Grada imaju slijedeća iskustva u području gospodarenjem energijom: sustavno smanjenje potrošnje električne energije u tvrtkama javne rasvjete; sudjelovanje u nacionalnom programu "Uklanjanje prepreka za energetsku učinkovitost u Hrvatskoj" kroz energetski učinkovite urede i infocentar za građane; programe javnog transporta "Grad u pokretu" i "Ulice za ljude" sa sedmogodišnjim iskustvom u mjerama poboljšanja javnog transporta. Kada pričamo o građevini i financiranju, Grad Koprivnica je prva lokalna samouprava u Hrvatskoj koja je sagradila školu prema modelu financiranja i izgradnje JPP (Javno-privatno partnerstvo). Uloga Grada Koprivnice zajedno s Gradom Samoborom (P27) je biti testne zajednice u Hrvatskoj te izvršavati u suradnji s koordinacijskim partnerom za Hrvatsku - REC Uredom u Hrvatskoj.

[Translate to Kroatisch:] Samobor, Croatia

[Translate to Kroatisch:] Town of Samobor (Croatia)

The Town of Samobor is a local self-government declared by the Law of Local and Regional Government of Republic of Croatia. It is a big town which acts as an economic, financial and cultural centre. It is situated 20 km northwest of the capital of Croatia, Zagreb, and has a population of 43.000 people.

The Town of Samobor has under its jurisdiction urban development and management of settlements, including implementation of energy saving measures. The aim of these measures is to implement new energy efficient ways of building construction, raise public awareness about rational energy usage, save and efficiently use energy sources and conserve the environment.

Since today, the Town has invested in the following projects:

  • introduction of more efficient public lightning system
  • gasification - fuel change and boiler-house reconstruction
  • heat insulation of public buildings (improvements in windows, facades, etc.)

The projects are implemented with financial support of Environmental Protection and Energy Efficiency Fund (EPEEF), HEP-ESCO and Town budget.

Through energy efficiency activities, Town Samobor aims to influence the investors behaviour towards more energy efficient projects, and to provide in the future financial incentives for such investments.

Financial Department of Samobor municipality is in charge of the implementation of the intelligent energy saving measures. It is the role of the partner to be together with the Town of Koprivnica (P26) the sample municipality in Croatia and to perform the tasks in co-operation with the coordination partner for Croatia - the local REC country office.