O projektu

INTENSE - Od Estonije do Hrvatske: Mjere uštede energije u stambenim objektima na lokalnoj razini u Srednjoj i istočnoj Europi

Zašto nam je potreban INTENSE?
Rastuće ekonomije i ljudske potrebe za boljim životnim uvjetima stvorili su pogodne okolnosti za ubrzan razvoj novih stambenih objekata u Srednjoj i Itočnoj Europi tijekom proteklih nekoliko godina. No, veliki zahtjevi za stambene objekte prihvatljive cijene obično vode prema brzoj i jeftinoj izgradnji bez dostatne izolacije ili jeftinim materijalima te povećanoj potrošnji energije.

Zahtjevi društva za energetski učinkovitijim performansama njihovih kućanstava su još uvijek ispod prihvatljive razine u Centralnoj i Istočnoj Europi zbog nedostatka odgovarajućih informacija o mogućim uštedama dobivenim iz smanjene potrošnje energije u dužem periodu. Prema tome, postoji nedostatak iskustava i kvalifikacija u implementiranju mjera energetske učinkovitosti među arhitektima, inženjerima građevine i radnicima u građevini, jer stambeni objekti koji su energetski učinkoviti još nisu postali standard. Još jedan ozbiljan problem je nedostatak preventivnih mjera jer glavno žarište uštede energije leži na mjerama poboljšanja energetske učinkovitosti postojećih stambenih objekata (retrofitting), dok postojeći standardi i zahtjevi ne promoviraju mjere uštede energije za nove stambene objekte.

Razmjena iskustava
Odabrati ćemo i pokazati primjere najbolje prakse za povećanje energetske učinkovitosti u zgradama, koji se temelje na iskustvima partnerske zemlje Njemačke, gdje se dugi niz godina odvijaju testiranja i gradnja prema rezultatima testiranja. Optimizacija procesa urbanog planiranja
Želimo u žarište staviti energetski učinkovito planiranje, što može doprinijeti  većim uštedama nego tehnička rješenja koja uključuju termalnu izolaciju, npr. kroz učinkovitu uporabu potencijala obnovljivih izvora energije, kompaktnost građevina, minimum osjenčanih područja ali i učinkovitom opskrbom toplinom novim područjima stanovanja. Transport i komunalne usluge će se uzeti u razmatranje kao i faktori potrošnje energije. Obraćanje dionicima procesa gradnje građevina
Razviti ćemo trening module za arhitekte, građevinske inženjere ili obrtnike u graditeljstvu koji su odgovorni za implementaciju specifičnih mjera tijekom gradnje novih građevina.
Obraćanje javnosti
Javnosti ćemo se obratiti sa jasno razumljivim praktičnim rješenjima o mjerama uštede energije tako što ćemo istaknuti da i najmanja promjena mijenja cjelokupnu energetsku uštedu. Navodimo neke od jednostavnijih:
• Gašenje svjetala kada se ne koriste
• Isključivanje kućanskih uređaja kao što su mikrovalne pećnice, televizijski prijemnici, video uređaji, glazbeni sustavi, računala kada se ne koriste
• Prilikom kupnje uređaja provjerite energetsku učinkovitost uređaja kojeg kupujete Truditi ćemo se da ljudi shvate da najveće dugotrajne uštede dolaze od promjene vlstitih energetskih navika te da su sami više energetski osviješteni kada su kod kuće. Isto tako, pripremiti ćemo set materijala i ilustracijskih alata za javnost kako bismo pojačali njihove zahtjeve prema energetski učinkovitijim građevinama. Očekivanja
  • Dugogodišnja iskustva iz stare Europske Unije prenesena su ciljanim zemljama te su razvijeni adaptacijski koncepti primjera najbolje prakse i tehnološki naisplativija rješenja za lokalne uvjete;
  • Povećani kapaciteti i kompetencija partnera i dionika prema informiranju, strateškom planiranju i implementaciji mjera uštede energije u gradnji;
  • Veća osvještenost javnosti o potencijalima uštede energije u novim građevinama;
Iskustva i očekivanja projekta rašireni po Europi. 
countries_07.jpg