Dobrodošli!

Energetska učinkovitost i ušteda energije postali su teme o kojoj pričaju svi slojevi društva. No ušteda energije u našim kućama i stanovima je nešto više od zamjene materijala za izolaciju ili korištenja energetski učinkovitijih kućanskih uređaja. Na ovoj web stranici, koja je namjenjena području Srednje i Istočne Europe, trudimo se pružiti informacije o tome što je potrebno kako bi dostigli održivu uštedu energije na višoj razini kroz promociju procesa planiranja uštede energije i njenu integraciju od početka gradnje novih kuća ili stanova, te sve što je vezano uz taj proces. 

  • O PROJEKTU

    INTENSE se bavi svim aspektima energetski osviještenog urbanog planiranja te gradnjom nisko-energetskih građevina u Srednjoj i Istočnoj Europi... više 

  • DOGAĐAJI

    Organiziramo niz događaja za različite dionike u okviru INTENSE projekta. Kliknite ovdje za pregled nadolazećih seminara, radionica, sastanaka, studijskih posjeta više

  • U ŽARIŠTU

    Pročitajte više o energetski učinkovitom urbanom planiranju više