Tehnilised lahendused

Sellealased tegevused INTENSE projekti raames annavad tervikliku ülevaate hoonete ehituslahendustest vundamendist kuni katusekonstruktsioonideni saavutamaks ehitise maksimaalne energiatõhusus ning säilitada madal energiatarbimine.

 

 

Oluline teave linna- või vallaplaneerijale

 • PARIMATE PRAKTIKATE NÄITED – HOONETE ENERGIASÄÄSTU TEHNILISED LAHENDUSED Download

  Projekti raames korraldati koordineerivatele partneritele ja partneromavalitsuste energia valdkonna ekspertidele õppereis Saksamaale, et näidata madala energiatarbega majade ja passiivmajade erinevaid tehnilisi lahendusi. Dokument on kättesaadav inglise keeles.

 • HOONETE ENERGIASÄÄSTU PARIMATE PRAKTIKATE NÄITED Download

  Dokument hindab Euroopa parimate praktikate näiteid ning annab juhiseid, kuidas planeeringutes, ehituses ning hoonete kasutuses varasemalt tehtud vigu vältida. Dokument on kättesaadav inglise keeles.

 • PARIMATE PRAKTIKATE VALIKUKRITEERIUMID KESK- JA IDA-EUROOPA RIIKIDELE Download

  Taustadokument annab teavet kriteeriumite kohta, mis aitavad valida Kesk- ja Ida-Euroopa riikide jaoks parimad energiatõhusa ehitamise praktikad.

 • ENERGIATÕHUSA EHITAMISE TEHNILISI ASPEKTE KÄSITLEVAD ESIMESED RIIKLIKUD KOHTUMISED Download

  Ingliskeelsed kokkuvõtted 11 Kesk- ja Ida-Euroopa riigis läbiviidud riiklikest INTENSE partnerite poolt korraldatud esimestest üritustest.

Oluline teave ehitusvaldkonna spetsialistile

 • PARIMATE PRAKTIKATE NÄITED – HOONETE ENERGIASÄÄSTU TEHNILISED LAHENDUSED Download

  Projekti raames korraldati koordineerivatele partneritele ja partneromavalitsuste energia valdkonna ekspertidele õppereis Saksamaale, et näidata madala energiatarbega majade ja passiivmajade erinevaid tehnilisi lahendusi. Dokument on kättesaadav inglise keeles.

 • HOONETE ENERGIASÄÄSTU PARIMATE PRAKTIKATE NÄITED Download

  Dokument hindab Euroopa parimate praktikate näiteid ning annab juhiseid, kuidas planeeringutes, ehituses ning hoonete kasutuses varasemalt tehtud vigu vältida. Dokument on kättesaadav inglise keeles.

 • PARIMATE PRAKTIKATE VALIKUKRITEERIUMID KESK- JA IDA-EUROOPA RIIKIDELE Download

  Taustadokument annab teavet kriteeriumite kohta, mis aitavad valida Kesk- ja Ida-Euroopa riikide jaoks parimad energiatõhusa ehitamise praktikad.

 • ENERGIATÕHUSA EHITAMISE TEHNILISI ASPEKTE KÄSITLEVAD ESIMESED RIIKLIKUD KOHTUMISED Download

  Ingliskeelsed kokkuvõtted 11 Kesk- ja Ida-Euroopa riigis läbiviidud riiklikest INTENSE partnerite poolt korraldatud esimestest üritustest.

Oluline teave õppeasutusele

 • PARIMATE PRAKTIKATE NÄITED – HOONETE ENERGIASÄÄSTU TEHNILISED LAHENDUSED Download

  Projekti raames korraldati koordineerivatele partneritele ja partneromavalitsuste energia valdkonna ekspertidele õppereis Saksamaale, et näidata madala energiatarbega majade ja passiivmajade erinevaid tehnilisi lahendusi. Dokument on kättesaadav inglise keeles.

 • HOONETE ENERGIASÄÄSTU PARIMATE PRAKTIKATE NÄITED Download

  Dokument hindab Euroopa parimate praktikate näiteid ning annab juhiseid, kuidas planeeringutes, ehituses ning hoonete kasutuses varasemalt tehtud vigu vältida. Dokument on kättesaadav inglise keeles.

 • PARIMATE PRAKTIKATE VALIKUKRITEERIUMID KESK- JA IDA-EUROOPA RIIKIDELE Download

  Taustadokument annab teavet kriteeriumite kohta, mis aitavad valida Kesk- ja Ida-Euroopa riikide jaoks parimad energiatõhusa ehitamise praktikad.

 • ENERGIATÕHUSA EHITAMISE TEHNILISI ASPEKTE KÄSITLEVAD ESIMESED RIIKLIKUD KOHTUMISED Download

  Ingliskeelsed kokkuvõtted 11 Kesk- ja Ida-Euroopa riigis läbiviidud riiklikest INTENSE partnerite poolt korraldatud esimestest üritustest.

Oluline teave õpilasele

 • PARIMATE PRAKTIKATE NÄITED – HOONETE ENERGIASÄÄSTU TEHNILISED LAHENDUSED Download

  Projekti raames korraldati koordineerivatele partneritele ja partneromavalitsuste energia valdkonna ekspertidele õppereis Saksamaale, et näidata madala energiatarbega majade ja passiivmajade erinevaid tehnilisi lahendusi. Dokument on kättesaadav inglise keeles.

 • HOONETE ENERGIASÄÄSTU PARIMATE PRAKTIKATE NÄITED Download

  Dokument hindab Euroopa parimate praktikate näiteid ning annab juhiseid, kuidas planeeringutes, ehituses ning hoonete kasutuses varasemalt tehtud vigu vältida. Dokument on kättesaadav inglise keeles.