Energiatõhus linnaplaneerimine

Siit leiate teavet energiasäästlike meetmete rakendamise kohta linnaplaneerimises. INTENSE raames läbiviidavad tegevused hõlmavad väikesemahuliste projektide ettevalmistamisi partneromavalitsustes, mille eesmärk on näidata energiasäästliku planeerimise praktilisi võimalusi. Projekti raames viiakse läbi ka rahvusvaheline kogemuste vahetamine tervikliku linnaplaneerimise osas, mis on ideede ja teadmiste levitamisel olulise tähtsusega.

 

Oluline teave linna- või vallaplaneerijale

 • TERVIKLIK PLANEERIMINE ENERGIASÄÄSTLIKELE OMAVALITSUSTELE Download

  Taustmaterjal annab ajaloolise ülevaate ning tutvustab elamurajoonide planeerimise aluseid ja põhimõisteid energiasäästlikes omavalitsustes. Dokument on kättesaadav inglise keeles.

 • SEMINARI ARUANNE - KŘTINY, 23.-24. aprill 2009 Download

  Siit saate endale alla laadida rahvusvahelise seminari aruande „Omavalitsuste energiasäästu meetmed – seaduslikud eeltingimused ja tervikliku elamurajooni planeerimine“, Tšehhi Vabariik, aprill 2009. Dokument on kättesaadav inglise keeles.

 • Seminari aruanne - Koprivnica, 24.-25. Veebruar 2010 Download

  Esimene partnerite seminar, kus omavalitsused esitasid ideid energiatõhusama linnaplaneerimise alaseks mini projektiks.

 • ÕPPEREIS – ENERGITÕHUS ELAMUMAA PLANEERIMINE Download

  Õppereisi eesmärk oli tutvustada Saksamaal kasutatavaid tervikliku energiatõhusa linnaplaneerimise vahendeid ning võimalusi, kuidas madalaimat energiatarbimise taset säilitades saavutada hoonete maksimaalne energiakasutus.