O projektu

INTENSE - Od Estonska po Chorvatsko: Racionální opatření pro úspory energie v bydlení v zemích střední a východní Evropy

Proč INTENSE?

Rostoucí ekonomika a touha po lepších životních podmínkách vedla v zemích střední a východní Evropy k vysoké poptávce po nových bytech. Nicméně touto zvýšenou poptávkou po bytech za “rozumnou cenu” je vyvolán proces rychlých a levných konstrukčních řešení, často bez přihlédnutí k adekvátním opatřením pro snížení energetické náročnosti, což logicky vede k dalšímu zvyšování spotřeby energie.

Povědomí o možných úsporách energie v domácnosti je stále v zemích střední a východní Evropy nízké – tato situace je částečně zapříčiněna nedostatečnou informovaností o možnostech návratnosti investic do úsporných opatření v delším časovém období. Současně dochází teprve k rozvoji kvalifikací a ke sbírání zkušeností v rámci opatření pro úspory energie v budovách mezi profesními skupinami – architekty a stavebními inženýry. Dalším problémem je nedostatek preventivních opatření, jelikož hlavní podíl úspor energie připadá na renovace a zateplení stávajících budov, zatímco existující standardy a požadavky neprosazují opatření pro úspory energi u nových budov.

 

Transferring the experience
We will select and illustrate best practice options for increasing energy efficiency in buildings based on experiences from the partner country Germany, where long years of testing and building has been taking place.

Optimising urban planning process
We are seeking to focus on energy sound planning, which could contribute to a much higher energy saving potential than that by thermal insulation technical solutions and materials e.g. by efficient use of renewable energy potentials, compactness of the buildings, minimum shade areas, but as well the efficient supply with heat to new areas of housing. Transport and utilities will be taken into consideration as well as energy consuming factors.

Addressing building process stakeholders
We will develop training modules for executing stakeholders, such as architects, engineers or craftsmen who are responsible for the implementation of specific measures during the construction of new houses.


Informing general public
We will address general public with easy understandable practical solutions on energy saving measures at home by stressing that even small changes equal big energy savings. And here are the easiest ones:


• Switch off lights when they are not in use
• Turn off household appliances such as microwaves, TVs, videos, music systems, and computers when not in use
• When buying appliances look for ENERGY EFFICIENCY rating tables

We will make people to understand that the biggest long-term savings come from changing their own energy habits and being more energy efficient around the home. Moreover, we will prepare a set of materials and illustration tools for general public in order to strengthen their demands for energy efficient housing.

Expectations

  • Long years experience from old EU transferred to the target countries and adaptation concepts of best practice examples and technologically sound solution for local conditions developed;
  • Increased capacity and competence of partners and stakeholders with regard to information, strategic planning and implementation of energy saving measures in municipal housing;
  • General public more aware about energy saving potentials at new housing;
  • Increased capacity and competence of partners and stakeholders with regard to information, strategic planning and implementation of energy saving measures in municipal housing;
  • General public more aware about energy saving potentials at new housing;

The experiences and outcomes of the project disseminated across Europe.