Студенти

Информация за студенти

Търсите ли информация за повишаване на квалификацията ви за енергийна ефективност в професионалното строителство? Тази секция ви предоставя информация свързана с програмата за обучение, която ще бъде специфична за всяка от 11 държави участници от Централна и Източна Европа.

Технически решения

  • ПРИМЕРИ ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ-ТЕХН.СТРАНИ ЗА ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ В СГРАДИ Download

    Организирано беше обучение с посещение на обекти в Германия за енергийни експерти от координиращите партньори и от общините партньори в проекта представяне и демонстриране на различни технически аспекти на ниско енергийни и пасивни къщи.

  • ПРИМЕРИ ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДИ Download

    Документа определя примери за най-добри практики от Европа и осигурява опит придобит от различни аспекти на строителните елементи и материали и предоставя ръководство за избягване на често срещани грешки в планирането, изграждането и употребата.