Общински експерт

Информация за общински експерт

Тук може да намерите всичко, което се случва в проекта INTENSE и което може да е интересно за вас като общински експерт. Информацията е организирана според темите - законодателство, технически решения, енергийно-ефективно градско планиране, повишаване на професионалната квалификация и комуникация с хората. Енергийна ефективност за граждани

Енергийно ефективно градско планиране

Законодателство

 • Отчет за рабонтата среща - Křtiny, 23-24 април, 2009 Download

  Вземете отчета от международната работна среща "Мерки за икономия на енергия в общините - законови предпоставки и холистично жилищно планиране", проведена в Křtiny, Република Чехия през април 2009.

Технически решения

 • ПРИМЕРИ ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ-ТЕХН.СТРАНИ ЗА ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ В СГРАДИ Download

  Организирано беше обучение с посещение на обекти в Германия за енергийни експерти от координиращите партньори и от общините партньори в проекта представяне и демонстриране на различни технически аспекти на ниско енергийни и пасивни къщи.

 • ПРИМЕРИ ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДИ Download

  Документа определя примери за най-добри практики от Европа и осигурява опит придобит от различни аспекти на строителните елементи и материали и предоставя ръководство за избягване на често срещани грешки в планирането, изграждането и употребата.

Енергийно ефективно градско планиране

 • Холистично планиране за енергийно оптимизиране в общините Download

  Въвеждащата информация осигурява холистичен преглед и запознаване с основите и принципите на енергийното градско планиране на основните квартали в общините.

 • Отчет за рабонтата среща - Křtiny, 23-24 април, 2009 Download

  Вземете отчета от международната работна среща "Мерки за икономия на енергия в общините - законови предпоставки и холистично жилищно планиране", проведена в Křtiny, Република Чехия през април 2009.

Комуникация с гражданите

 • Преглед на усещането за създаване на стратигии Download

  Този доклад е адресиран до общините от Централна и Източна Европа. Той има за цел да ги насърчава да разработват мерки за гражданите за икономия и рационално използване на енергия.