Законодателство

Тази секция съдържа информация, която ще допринесе за по-доброто изпълнение на ЕС законодателство (Директиви 2002/91/EC и 1006/32/EC) особено на местно ниво. Тя ще помогне за по-добро разбиране на съответната терминология и подчертава съществуващите юридическите предпоставки в държавите партньори в проекта. Базирани на оценка на текущата ситуация, препоръките за възможни подобрения ще бъдат на разположение.

Съответно за общински експерт

Тук, общинския експерт може да намери информация, за успехи и предизвикателства за прилагането на изискванията на ЕС за мерки за икономия на енергия на местния практически опит и практика на различните общини.

 • Отчет за рабонтата среща - Křtiny, 23-24 април, 2009 Download

  Вземете отчета от международната работна среща "Мерки за икономия на енергия в общините - законови предпоставки и холистично жилищно планиране", проведена в Křtiny, Република Чехия през април 2009.

Сответно за професионалист

 • Енергийна ефективност в сгради: речник на термините

  Речникът на термините съдържа термините, които са често използвани във всекидневните разговори, медиите и технически статии за енергийна ефективност. Речникът на термините осигурява кратки пояснения на националния език, както и на английски език.

 • English > Croatian Download
 • English > Czech Download
 • English > Estonian Download
 • English > German Download
 • English > Hungarian Download
 • English > Latvian Download
 • English > Lithuanian Download
 • English > Polish Download
 • English > Romanian Download
 • English > Slovak Download
 • English > Slovenian Download
 • English > Bulgarian Download