Комуникация с граждани

Тази секция съдържа информация за общини, за това как да насърчават  гражданите да пестят енергия и да прилагат практики за енергийна ефективност. В тази област дейностите на INTENSE ще подпомогнат на общините за разработване на собствени стратегии за това как да комуникират успешно с гражданите по този въпрос.

Съответно за общински експерт

Тук, общинския експерт може да намери информация, за това как да привлече и включи гражданите в мерките за икономия на енергия.

  • Преглед на усещането за създаване на стратигии Download

    Този доклад е адресиран до общините от Централна и Източна Европа. Той има за цел да ги насърчава да разработват мерки за гражданите за икономия и рационално използване на енергия.