Бъдеща професионална квалификация

Проекта INTENSE ще подготви програма за обучение на професионалисти, работещи в строителния сектор. Тя ще бъде специфично приспособена към всяка държава участваща в INTENSE и щи има за цел да повиши познанията на архитекти, инженери, майстори, плановици и повече за получаване на холистична визия  върху енергийно ефективното строителство. В тази секция вие ще намерите цялата информация, свързана с програмата за обучение.

Съответно за професионална обучаваща институция

  • Издания за ЕЕ за строители професионалисти. Част І Download

    Повишаване на познанията по въпросите за енергийна ефективност за професионалисти в областта на строителството в Централна и Източна Европа: обучението се нуждае от доклад за оценка (Част І: Методология)