Държави

Контактна информация на националните координаторите

INTENSE включва 28 партньора от 12 страни и във всяка страна участник една организация е отговорна за координацията на това, което правим по INTENSE в своята страна. Ако се интересувате от нашата дейност и искате да знаете повече за INTENSE, или ако искате да знаете за предстоящите дейности и как да участвате, можете да се свържете директно с местния координатор.